De Vilde Unge i Aalborg Øst

Af: Sune Qvotrup Jensen

Læseprøve

Beskrivelse

I de seneste år har en væsentlig del af den offentlige debat drejet sig om etnisk blandede grupper af ’Vilde Unge’ på kant med samfundet. Gennem pressen får vi et bestemt billede af disse grupper, der ofte betegnes som ’kriminelle andengenerationsindvandrere’. I denne undersøgelse kommer vi tæt på en af grupperne. Den viser sig at rumme andet og mere, end man umiddelbart skulle tro. Med afsæt i teoretiske overvejelser om etnicitet, kultur og subkultur beskrives seks træk, der kendetegner gruppens kollektive subkultur: En særlig måde at bruge sprog på, et konfliktfyldt forhold til skoler og institutioner, småkriminalitet, hip hop stil, en tendens til at strejfe i rundt i byens rum samt en ekspressiv form for maskulinitet. Et af bogens vigtigste budskaber er, at skabelsen af en kollektiv subkultur med disse træk må forstås og forklares som en reaktion på, eller en kreativ bearbejdning af, de unges livsvilkår. Undervejs får vi i tilgift et indblik i en bydel, som på mange måder er et typisk eksempel på den type af byområder, hvor der findes grupper af ’Vilde Unge’.

Yderligere informationer