Køn på arbejde - en kvalitativ undersøgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv

Af: Lotte Bloksgaard, Stine Brock Faber

Læseprøve

Beskrivelse

Mænd udgør kun knap 4 % af det samlede antal sygeplejersker i Danmark og kvinder blot 8 % af den samlede danske politistyrke. De få mænd, der vælger sygeplejen, og de få kvinder, der søger ind i politiet, bliver derfor i høj grad kønsmæssige minoriteter inden for deres fag. Ud over at skulle begå sig i fag, som domineres af det modsatte køn, skal mandlige sygeplejersker og kvindelige politibetjente også håndtere, at de i vid udstrækning bryder med de samfundsmæssige billeder af, hvad der er henholdsvis 'mandearbejde' og 'kvindearbejde'. Med udgangspunkt i kvalitative interviews skildrer denne bog, hvordan en række mandlige sygeplejersker og kvindelige politibetjente forholder sig til deres arbejde og ikke mindst hvordan de oplever, at 'arbejdslivet' forholder sig til dem.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • PDF

  PDF

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • 125

 • Aalborg Universitetsforlag

 • 9788773078648

 • 07-05-2010

 • Kønsstudier og kønsgrupper