Kampen om vandet - grundbog i miljøplanlægning

Af: Per Christensen

Læseprøve

Beskrivelse

I denne og en følgende bog sættes fokus på vandforbrug og forureningen af vores drikkevand. Problemstillingen behandles ud fra et planlægningsmæssigt og reguleringsmæssigt synspunkt, men også mere generelt og kan derfor bruges som introduktion til nogle af de temaer, man beskæftiger sig med inden for miljøplanlægning. Bogen rummer følgende: Del 1: Miljøplanlægning i det åbne land, herunder: Hvad er planlægning; Hvad er miljøforvaltning; Vandforsyningsloven. Del 2: Kampen om vandet, herunder: Vandindvindingsplanlægning; Recipientkvalitetsplanlægning; Vandløbslovgivning; Landbrugsplanlægningen; Råstofplanlægningen; Fredningsplanlægningen; Regionplanlægningen. Bogen henvender sig til ingeniørstuderende, der arbejder med planlægning eller miljøteknik, og til alle, som har en bredere miljømæssig eller planlægningsmæssig interesse.

Yderligere informationer