Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling

Af: Poul Nørgård Dahl

Læseprøve

Beskrivelse

Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling fokuserer på ansigt-til-ansigt kommunikationen mellem ledere og medarbejdere i forbindelse med strukturelle og kulturelle ændringer i organisationer. Medarbejderinvolvering og selvstyrende grupper indebærer nye kommunikationsformer, som kan være forbundet med nye muligheder, men også problemer. Gamle konflikt- og forsvarsmønstre kan opløses, men nye kan også opstå. Bogen afdækker, hvilke kommunikationsformer der skaber, fastholder eller opløser forskellige interaktions- og forsvarsmønstre, og den diskuterer, hvordan organisato- riske og psykologiske forhold påvirker dette. Kommunikation - jokeren i organisationsudvikling henvender sig til studerende og undervisere på universiteter og på andre højere læreanstalter, som arbejder med kommunikation i organisationer. Den kan også læses af ledere, personalechefer, udviklingsledere og konsulenter, som arbejder med medarbejderudvikling og kom- munikationstræning såvel inden for den private som offentlige sektor.

Yderligere informationer