Lederskab i Dansk Industri og Samfund 1880 - 1960

Af: Marianne Rostgaard, Michael F. Wagner

Læseprøve

Beskrivelse

"Lederskab og industrialisering i Danmark 1880-1960" præsenterer en række artikler fra det nordiske projekt "Industriledelse og samfundsudvikling i de nordiske lande 1880-1960". Udgangspunktet for projektet har været en sammenligning af forskellige moderniserings- og industrialiseringsforløb. Den overordnede hypotese er, at der i Skandinavien er udviklet en model for demokratisk kapitalisme, gennem et samspil mellem statslige tiltag, dannelseseliter, de folkelige bevægelser og de professionelle ledergrupper som ingeniørerne. Det bærende i denne samfundsanalyse er spørgsmålet om hvilke relationer de forskellige grupper og klasser i samfundet har til hinanden og til statsmagten, og især spørgsmålet om hvem der, ikke blot økonomisk men også ideologisk, bliver de ledende lag i samfundet. Det stiller spørgsmålet om hvilken ethos, der præger samfundets ledende lag og hvorfra samfundets elite henter sin legitimitet. I de enkelte artikler behandles den udformning lederskab i industri og samfund fik i teori og praksis. Det sker med hoedvægten lagt på analysen af ledelsesforestillinger og ledelsesidealer.

Yderligere informationer