Samfundsmagt - Forældremodstand - foreninger til støtte for familier med anbragte børn

Af: Margit Harder

Læseprøve

Beskrivelse

Bogen bygger på en interview-undersøgelse af de foreninger, der yder assistance til familier, som står overfor eller har fået anbragt et barn uden for eget hjem. Den tegner et billede af foreningernes indsats, og hvordan familierne oplever samarbejdet med den sociale sektor og deres muligheder for at få indflydelse på beslutningsprocessen i forbindelse med deres børns anbringelse.

Yderligere informationer